La oss bli flinkere til å rapportere HMS-avvik!

220px-Wet_floor_-_piso_mojadoHMS-avvik

  • er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

Ved å rapportere HMS-avvik kan du bidra til

  • at vi unngår en del uheldige eller farlige forhold
  • kartlegging som bidrar til oppklaring av årsaker
  • bygningsmessige og andre forbedringer

Eksempel:

Påfallende kjemikalielukt kan forekomme og ha ulike årsaker. Et scenario er korrosjon i avtrekkssystemet. God avviksrapportering av avgjørende for å identifisere slike forhold og eventuelt hvor problemet oppstår. Ditt bidrag er viktig!
Lenke til web-skjema for avviksrapportering ligger som eget menypunkt på Kjemi-Nytt – bruk det!