INNSPILLSMØTE OM SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

SFU_logo_210x120_BM_FLSom mange av dere er kjent med, søker Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi i felleskap om et senter for fremragende utdanning (SFU). Søknadsfristen til NOKUT er allerede 13. mai, og den UiB-interne fristen er enda 10 dager tidligere. Søknadsutformingen skjer derfor under ganske stort tidspress!

Den bærende ideen i søknaden er å modernisere og videreutvikle den grunnleggende undervisningen i kjemi og fysikk ved å knytte den nærmere sammen med universitetets 4. samfunnsoppdrag: Innovasjon og samfunnskontakt. Arbeidsgruppen blir ledet av Geir Erland (IFT), og Kjemisk institutt er representert ved Hege Ommedal, Leiv Sydnes og Matthias Stadler.

På innspillsmøtet vil arbeidsgruppen legge frem søknaden slik den nå ser ut. De ønsker dine reaksjoner, din deltakelse og din tilbakemelding på initiativet og inviterer deg derfor til å delta på én times åpent møte.

Tid: Onsdag 20. april, kl. 12.15.

Sted:

Tidsskriftsrommet ved IFT, Allégaten 55.

Dette er viktig — møt opp!