#ORG2022

utklipp_ordskyPå onsdag ble det holdt informasjonsmøte i Egget om #ORG2022. Universitetsdirektøren frykter magrere budsjetttildelinger i de kommende årene (bl.a. på grunn av det såkalte effektiviseringskuttet) og ser behov for  å effektivisere UiB-organisasjonen. Kristine Breivik som har vært sentral i bl.a. administrasjonsutviklingsprosjektet på MatNat, skal være leder for prosjektet. Hun  presenterte styringsgruppen hvor medarbeidere fra fakultet/institutt og fagforeningene er representert og som ledes av prorektor Anne Lise Fimreite. På møtet ble det  gitt klart uttrykk for at man ønsket tilbakemeldinger på små og store arbeidsoppgaver som kan effektiviseres. Det skal bli lettere å jobbe i og på tvers i organisasjonen og det skal opprettes et indre jobbmarked. Siste del av møtet var åpent for innspill og det ble mange engasjerte innlegg. Du kan følge framdriften av prosjektet her.