Vi videreutdanner lærerer!

160427_naturfag2_bKanskje du la merke til ansamlinger av godt voksne, entusiastiske og smilende studenter på KI sist uke? Det har sin naturlige forklaring i at Kjemisk institutt arrangerte en todagers samling for 28 lærere fra både videregående skole og ungdomsskolen. Dette er et eksempel på oppdragsundervisning, hvor 5 av fakultetets institutter har gått sammen om å skape og tilby videreutdanningskurset Naturfag 2. En dedisert arbeidsgruppe ved KI satte sammen et variert program med utgangspunkt og inspirasjon fra læreplanen for naturfaget i VGS samt våre egne forskningsområder. Tiden før lunsj gikk begge dager med til forelesninger, mens laboratorieaktiviteter var i fokus etter lunsj. Kort oppsummering av programmet: Kjemi – det sentrale naturfaget (Nils Åge); Radiokjemi – drivkraften innen PET-diagnostikk (Tom Christian); Bærekraftig energi og produksjon via katalyse (Vidar); Lab: Nanopartikler og sølv i alle farger (Inger Johanne, Egil, Anne); Lab: Hydrogenering av marine og vegetabilske oljer (Inger Johanne, Bengt Erik); Moderne analytiske separasjonsmetoder – Hvordan finne nåla i høystakken? (Svein); (Mat)nyttige emulsjoner – emulsjoner på bad og kjøkken (Kristine); Marin bioprospektering – fra naturstoffer til legemidler (Bengt Erik); Lab: Undersøkelse av fettsyrer i marine og vegetabilske oljer ved hjelp av massespektrometri, infrarød og kjernemagnetisk spektroskopi (Nils Åge, Bjarte, Egil).

160427_naturfag2_utsnitt

Opplegg og gjennomføring ble særdeles godt mottatt av deltagerne, og arbeidsgruppen med Bjørn i spissen og mange andre gode bidragsytere både er og har all grunn til å være svært godt fornøyde med egen innsats. En stor takk til alle! Prosjektet har en foreløpig finansiering for tre nye år, så det blir rikelig anledning til å spre det gode budskap.