André Bienfait har disputert

AndreBienfait_3_disputas

André Bienfait disputerte i dag for ph.d.graden AndreBienfait_2_disputas

…med

avhandlinga «Aspects of Organolanthanide Redox Chemistry». Veiledarar for André har vore Prof. Reiner Anwander (U Tübingen) og Prof. Karl W. Törnroos. For meir informasjon om avhandlinga, sjå presseomtalen.

Etter disputasen fekk André overbrakt sin eigen doktorhatt, etter god svensk tradisjon! (Foto: Karl WT)