Har du registrert feriedager? / Have you registered vacation days?

 

sunflowerSommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med Kristin. 


Are you ready to go?

Summer is soon upon us, and whether you are planning on spending all of it in sunny Bergen or making other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the year.

Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going on holiday. You will also be relieved from the stress of being followed up through emails and visits from the administration.

The deadline for registering the summer vacation has already passed, so please make it a priority. Further information on how to register vacation can be found here: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ . If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact Kristin.