Oppdatering 850’en

160513_850Jarl rapporterer: Den neste fasen i installasjonen av 850 MHz er nå ferdig. Denne uken har gått med til å installere den kalde prøveholderen, og for en liten stund siden var dette arbeidet avsluttet. Denne prøveholderen kjøler ned mye av elektronikken, noe som gir en 10X tidsbesparelse for eksperimentene. Et nitrogengjenvinningsanlegg (BSNL) skulle også ha blitt installert, men på grunn av en manglende kabel er ikke denne satt i drift. Når BSNL-en er i drift vil det ikke lenger være behov for etterfylling av nitrogen.