Sidegjøremål

weightliftingAlle ansatte som har sidegjøremål, dvs bistilling, bierverv, oppdrag eller verv utenom sin stilling ved UiB, plikter å registrere dette i sin mappe i Personalportalen (Paga) under tilleggsinformasjon. Merk at dette gjelder uavhengig av om gjøremålet er lønnet eller ikke, og også uavhengig om den ansatte har eierinteresser tilknyttet sidegjøremålet. Imidlertid er det gjort ganske mange unntak i forhold til dette, så det kan være tidsbesparende å sjekke opp i forhold til UiBs regelsamling.

Det er utarbeidet en brukerveileder for ansatte som skal registrere sidegjøremål.