Norges kraftigste magnet på plass i Bergen!

160531_850MHzOffisiell åpning av Den norske NMR-plattformen

Torsdag 16. juni kl. 13:30–18:00, i Auditoriet i VilVite

Åpningen vil blant annet inneholde en serie foredrag av anerkjente norske og internasjonale forskere. Etter foredragene, ca kl 1630, blir det snorklipping og lett bevertning i NNP-bygget, aka Verkstedsbygget (Thormøhlensgate 55A), der 850MHz-instrumentet er plassert. Der vil besøkende få anledning til å ta det nye laboratoriet i nærmere øyensyn.

Kontaktperson: Manager ved den norske NMR-plattformen Førsteamanuensis Jarl Underhaug