Åpen høring om strategi for digitalisering

UiB er ferd med å utvikle en generell digitaliseringsstrategi. Denne skal støtte opp om og utdype UiBs strategi ved å beskrive hvordan Universitetet i Bergen skal utnytte de mulighetene digitalisering gir for å nå våre mål og hvordan vi kan utnytte de strukturelle endringene digitalisering medfører. Et utvalg har lagt fram utkast til digitaliseringsstrategi i fem punkter: Gjennomgående digitalisert infrastruktur; Brukerorienterte digitale tjenesterr;  Det digitalt inviterende universitet;  Det administrativt selvbetjente universitet; og En kultur for endrings- og gjennomføringsevne. Alle UiB-ansatte på Nygårdshøyden er invitert til høringsmøte på torsdag 22. september kl. 1430-16, sted: Stort auditorium i Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6.