Lunch meeting Today: trial run at the 850 MHz

Det b2016-06-21 16.12.08lir først en kort samling i 3069 (inkl. kaffi) før vi går samlet ned til Thormøhlens gate 55A for en omvisning i det nye NNP-bygget.  Dette er en utmerket anledning til å teste det nye spektrometeret. Ta med en prøve i et standard 7″ NMR-rør og indiker hvilke eksperimenter du ønsker og eventuelle parametere så kjører vi prøven. Fra i dag og til kommende mandag vil 850 MHz spektrometeret kjøre IconNMR og vil være tilgjengelig gratis for brukere ved Kjemisk institutt. Hilsen Jarl, José og Olav

1 kommentar

  1. Jose sa:

    Velkommen alle sammen! Welcome to everybody! Take your sample!