Nytt laboratorium for peptidsyntese

Document3

Ved Kjemisk institutt er det etablert et nytt laboratorium for automatisert peptidsyntese. Laboratoriet ledes av Professor Bengt Erik Haug, og etableringen har vært mulig takket være finansiering fra Bergens Forskningsstiftelse.  Haug og gruppen hans er svært fornøyde med å få på plass moderne instrumentering for automatisert syntese og effektiv opprensing av peptider. Den nye lab´en vil gi et  løft for forskningsaktiviteter rettet mot studier av biologisk aktive peptider ved UiB.

Laboratoriet har allerede vært benyttet av ansatte og studenter ved Kjemisk institutt, Molekylærbiologisk institutt, Senter for farmasi og Institutt for biomedisin. Tilgang til effektiv peptidsyntese og ikke minst muligheten for fremstilling av modifiserte peptider er aktuelt for en rekke forskningsprosjekter ved UiB. Laboratoriet vil blant annet bli benyttet for fremstilling av peptider for anvendelse innen positron emisjons tomografi (PET) i samarbeid med PET-senteret ved Haukeland Universitetssykehus. Mer informasjon om laboratoriet finnes her.