Månad: oktober 2016


Julebord – Christmas party

Boldejur

Bjørn Grung mottok velfortjent heder

I tillegg til mange gode ord som årets beste underviser på MatNat. fikk han nevene fulle av penger, blomster og et diplom han ble stolt av. Som han selv sa i sin 3 minutters takketale har han nok av penger og blomster fra før. Diplomet er det første han har mottatt siden han tok en fjerdeplass i et durabelig 800 metersløp i Bergen vest en gang på sytti-tallet i konkuranse med tre andre.

Vi gratulerer

BjrnGrng-prix

På Veg

påvegKomande veke fokuserer heile MN-fakultetet på studie- og karriereplanlegging: KVA SKAL DU BLI – KVA ER MÅLET MED STUDIA – KORLEIS SKAL DU NÅ MÅLET? På tysdag kl 12.30-14.30 er det programvise føredrag frå tidlegare studentar. For oss er det verdt å merke seg at

  • i Aud. 3 kl. 12.30 – 13.00, kan du høyre Inger Høstmark fortelje om korleis ho TILFELDIGVIS havna I OLJEBRANSJEN. Inger fullførte mastergrada si i organisk kjemi i november 2011 og jobbar i dag som prosessingeniør i selskapet Aibel. Ho vil fortelje om kjekke år på universitetet, om korleis kjemi har gitt ho mange moglegheiter etter studietida, om ein tidlegare jobb på VilVite med undervisning og vitenshow, og om hennar naoverande jobb hjå Aibel. Mange vil dessutan kjenne Inger frå den store, frivillige innsatsen ho har gjort i Norsk Kjemisk Selskap.
  • i Aud. 2 kl. 14.00-14.30 fortel Maria Kolnes Lie om vegen FRÅ NANOTEKNOLOGI TIL KREFTFORSKING. Etter å ha fullført mastergrad i nanovitskap hausten 2013, jobbar Maria i dag som ph.d-stipendiat i forskingsgruppa «Cellnet» på Institutt for biomedisin. Her studere ho korleis nano- og mikromiljø påverkar cellene sin respons på kreftmedisin. Maria vil fortelje om mange fine år som student i Bergen og gje eit innblikk i arbeidskvardagen sin som stipendiat.Bjørn-Grung-291x300

Det fulle programmet for På Veg finn du på her. Ein hovudattraksjon er utdelinga av Undervisningsprisen — til Bjørn GrungDette skjer på tysdag kl 1200 – møt opp nedanfor kantina! Realistutvalget grunngjev tildelinga med arbeidet og innsatsen hans på KJEM110 og vektlegg   «evne til å variera undervisninga, stadig interessant undervisning og gode og morosame historier som passer godt til undervisninga. Andre viktige hovudpunkt er blant evna hans til å motivere og engasjere elever og ikkje minst vera ein som viser og forklarar overgangen frå elev på vidaregåande til student ved eit universitet. Han fortel om gode læringsmetodar og er ein viktig motiverande faktor for å få studentane til å møte opp på 08.15-førelesingane.» Det kan ikkje vere tvil om at dette fortener ein pris!

The layout of the new technology building

The winner of the architect competition for the new EnTek building has been revealed. The building will cover 17,000 square meters.entek If you want to get acquainted with the winning concept, watch this fascinating movie!

Christian explains

The danger of hydrogen sulfide has been highlighted in the recent accident at the Sture terminal in Øygarden.Christian Yesterday, postdoc Christian Totland assisted the public with information about the chemical properties and biological hazards associated with this invisible gas, at local radio and TV. (Photo: Ingvild Fluge / NRK)

 

Faculty teaching award to Bjørn Grung!

It is a great pleasure to congratulate Bjørn Grung with highly deserved recognition for the great teaching that he consistently and unfailingly delivers, generously laced with unsolicited but useful and much appreciated advice on life as a freshman student, everything with a generous pinch of humor!  A nice profile interview with Bjørn, in Norwegian, is be found on our faculty news page. All hands at the Chemistry department are hereby invited to take part in the award ceremony on Tuesday Oct 18, at 12:00, probably at the 1st floor by the stair case to the cantina in the Science bldg, to cheer for the new awardee!

Photo & Copyright: RU

Photo & Copyright: RU

 

They developed the world’s smallest machines

nobelchem

A tiny lift, artificial muscles and minuscule motors. The Nobel Prize in Chemistry 2016 is awarded to Jean-Pierre Sauvage, Sir J. Fraser Stoddart and Bernard L. Feringa for their design and production of molecular machines. They have developed molecules with controllable movements, which can perform a task when energy is added.

The development of computing demonstrates how the miniaturisation of technology can lead to a revolution. The 2016 Nobel Laureates in Chemistry have miniaturised machines and taken chemistry to a new dimension.

«The 2016 Nobel Prize in Chemistry – Press Release«. Nobelprize.org. Nobel Media AB 2014. Web. 7 Oct 2016.

Scenario2030 Allmøte!

Invitasjon til

Allmøte tirsdag 4. oktober kl. 14.15-15.45 i Aud 2 i Realfagbygget

Allmøtet er åpent for alle som ønsker informasjon om bakgrunnen for at dette arbeidet er igangsatt, om prosessen så langt eller som har spørsmål eller synspunkt på fakultetets organisering.

Dagsorden

  1. Fakultetets utfordringer og bakgrunn for Scenario 2030-prosessen v/ Helge K. Dahle
  2. Hva har skjedd så langt i prosessen – og hva er mulige scenarier for fremtidig organisering av fakultetet?
  3. Spørsmål – innspill – diskusjon

Finn mer informasjon her.

, oktober 4, 2016. Category: Møte.

You have probably already met Ivan

IvanStarting in the middle of August, Ivan Flores Linares is a Research fellow (PhD) in computational catalysis and molecular design. His background is a Master degree from the chemistry school in UNAM, Mexico City, where he majored in computational organometallic chemistry. He is working on computational design of transition metal catalysts for hydrodeoxygenation of lignin model compounds, which is part of the ENERGI-X project Renewable aromatics for fuel blending from lignin by novel homogeneous catalysis, led by Vidar R. Jensen. Welcome, and all the best for your project, Ivan!

 

Willkommen Franziska!

FI

MSc. Franziska Ihlefeldt is a Phd student from Prof. Mats Tilset’s group (UiO) and she will join us as guest researcher. Her work is focusing on the development of N-heterocyclic carbenes of group 8 as catalysts for the copolymerization of epoxides with CO2. Her project is directly connected to the GreenCAT project  “Design of Green Catalysts for the Conversion of Renewable Resources into Polymers”, led by Erwan Le Roux and funded by NFR.