Ka vil DE bli? – fagdager i kjemi

fagdag1H16

Nå er de her igjen, 24 av byens håpefulle fremtidskjemikere. I dag fra skolene i Arna og Åsane.

Høsten 2008 ble faget Utdanningsvalg innført i ungdomsskolen. Faget er obligatorisk for alle elever. Målet med faget er å gi elevene bedre grunnlag for valg av videregående opplæring.

Kjemisk institutt har deltatt siden oppstarten, og tilbyr fem fagdager pr skoleår for elever på 9. trinn.

Datoer for høsten 2016 er 4., 18., og 25. november.

Faglig leder er Bjørn Grung.

Teknisk leder er Inger J. Fjellanger