Russerne KOMMER – ikke, men du kan dra dit de bor.

Det norske universitetssenter i St. Petersburg er åpent for forsknings- og undervisningsaktiviteter innen alle vitenskapelige fagfelt.

Senteret eies og finansieres av NTNU og Universitetene i Bergen, Oslo og Tromsø i fellesskap.

Søk midler fra Det norske universitetssenter i St. Petersburg.

 

1)      Midler til faglig seminar i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

2)      Midler til PhD-aktiviteter i 2017 – søknadsfrist 15. desember 2016

3)      Midler til faglig nettverksbygging 2017-18 – søknadsfrist 15. februar 2017

 

Mer om senteret: http://www.st-petersburg.uio.no/