Studentbarometeret tar temp’en på BSc-utdanninga i kjemi

Studentbarometeret er oppdatert med 2016-data. For BSc-programmet i kjemi kan vi notere ein fin framgang i dei fleste kategoriar samanlikna med 2014. Eit unnatak er yrkesrelevans, som truleg speglar reduksjonen i petroleumsrelaterte arbeidsplassar. Samanlikna med andre kjemiske bachelorutdanningar, kjem vi ut omlag på gjennomsnittet, bortsett frå for indeksen Inspirasjon. Våre lærarar er tydelegvis meir stimulerande, utfordrande og motiverande enn kjemilærarar flest! Du finn fleire detaljar her.

studiebar_bsckjemi_1

 

 

 

studiebar_bsckjemi_2