Allmøte onsdag 22. mars om Scenario 2030

På oppdrag fra Fakultetstyret har arbeidsgruppen Scenario 2030  vurdert framtidig organisering for å sikre gode vilkår for fakultetets fagområder. scenario2030logoDette arbeidet har blitt presentert i flere omganger på Kjemisk institutt, se f. eks. andre innslag på KjemiNytt. Det foreligger nå en endelig innstilling som sendes på høring til instituttene og RU. Det er også åpent for innspill fra enkeltpersoner eller grupper. Høringsdokumentet og informasjon om prosessen finnes her. Siste frist for innspill/merknader er 20. april 2017.

Det holdes allmøte onsdag 22. mars kl- 10.00-12.00 i Aud. 1 i Realfagbygget  i sakens anledning. Medlemmer av instituttrådet samt alle andre interesserte oppfordres til å stille på allmøtet for å få informasjon!