Har du husket å registrere feriedager? / Have you registered vacation days?

Husket alt før Påskeferien?

Påsken er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den på fjellet i snøen, i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år. Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Utfyllende informasjon her.    Fremdeles spørsmål? Ta kontakt med Anette!

Easter vacation – Ready to go?

Easter is soon upon us, and whether you are planning on finding snow in the mountains, spending all of it in sunny Bergen or making other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the year. Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going on holiday. Further information here. Still questions? Please contact Anette!