Val til Universitetsstyret

uib_ny1_730Det er ikkje berre franskmennene som får velgje. I dag startar valet til Universitetsstyret, og nettportalen er open til og med fredag 12. mai kl 1200. Du kan lese om kandidatane og korleis gå fram reint praktisk for å stemme, her. Lukke til!