Olav Thon Stiftelsens faglige priser

Utlysning av Olav Thon Stiftelsens nasjonale faglige priser innen matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområder 2018

olavthonInntil 10 priser, hver på NOK 500 000.-, kan tildeles norske og utenlandske akademiske forskere som yter fremragende undervisning av studenter innen det matematisk-naturvitenskapelige og medisinske fagområde ved norske læresteder. Midler kan også utdeles til forskningsprosjekter, under forutsetning om videreformidling av den ervervede kunnskap ved norske læresteder.

Forslag til pris for fremragende undervisning skal utformes av tjenestegjørende professorer eller førsteamanuenser innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk. Det er en forutsetning at også studentene står bak forslaget.

Søknad om støtte til forskningsprosjekter.  Støtten forbeholdes forskningsprosjekter innen medisin og/eller naturvitenskap/ matematikk som bringes aktivt inn i utdanningen som et element i «studentaktiv forskning». Søknader vil bli vurdert på basis av potensial og planer for involvering av studenter, om og hvordan nye undervisningsformer utvikles og implementeres, og på basis av vitenskapelig kvalitet. Søknadsbeløpet er begrenset oppad til 500 000 pr år for maksimum 3 år. Inntil 5 forskningsprosjekter vil bli støttet i 2017. Frist 15. september 2017.

Ta kontakt med instituttleder for ytterligere informasjon.