Oppstart byggearbeid på KI

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammerDet skal bygges nytt ventilasjonsanlegg for 4 stk avtrekkskap til Kjemisk institutt. I den forbindelse må det legges kanaler fra 5te til 2dre etasje (akse 5G/F). I tillegg skal det gjøres mindre arbeider på eksisterende anlegg i 3 etg. for tilknytting av 3 stk punktavsug. Dette vil til tider forårsake støy. Hovedparten av støyende arbeider foregå utenfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger). Anleggsperiode: mai – september 2017.