Velkommen Louise!

Louise Emblem Bergsjø har mastergrad i kjemi fra UiB i 2016.  Hun ansettes som stipendiat i organisk syntese og legemiddelkjemi knyttet til instituttets satsning innen medisinsk teknologi. Louise skal jobbe med syntese av peptid og peptidlignende forbindelser for anvendelse innen molekylær avbilding i et samarbeidsprosjekt med PET-senteret ved Haukeland universitetssjukehus. Bengt Erik Haug og Ole Heine Kvernenes (PET-senteret, HUS) er veiledere.