Velkommen Zeeshan!

Muhammad Zeeshan har mastergrad i organisk kjemi fra Universitetet i Karachi og doktorgrad i organisk kjemi fra NTNU i 2012.  Etter oppnådd PhD har han jobbet som forsker i organisk syntese ved NTNU og ved UiT. Han ansettes som postdoktor i organisk syntese og legemiddelkjemi finansiert av Norges forskningsråd. Han skal jobbe på prosjektet Chartering chemical space of riboswitch ligands – towards future antibiotics som ledes av Ruth Brenk (Institutt for biomedisin, UiB) og Bengt Erik Haug.