Det gode arbeidsmiljø – Frokostseminar 31. mai

Ansatte og ledere ved UiB ønskes velkommen til frokostseminar 31. mai.

Vernetjenesten ved UiB ønsker å skape en arena ved UiB der vi kan ta opp  betydningen av arbeidsmiljø. Vi vil invitere til frokostseminarer for å snakke om arbeidsliv og arbeidsmiljø under endring og omstilling.  Målgruppen er alle ansatte og ledere.

Det første frokostseminaret arrangeres torsdag 31. mai kl. 0830-1000 i nytt odontologibygg, Årstadveien 19, 1. og 2. molar.  Temaet er *Fleksibel – digital – fremtidsrettet * – Hvordan tar vi vare på arbeidsmiljøet i et mer effektivt, fleksibelt og  digitalt arbeidsliv? Et godt arbeidsmiljø kjennetegnes av god ledelse,  medvirkning fra ansatte og tydelige organisatoriske rammer. Kompetanse,  mestring og anerkjennelse gir både trygghet og trivsel. Dørene åpner kl. 0800 og frokost serveres fra kl. 0815.

Påmelding innen 23. mai her https://skjemaker.app.uib.no/view.php?id=5006704