Velkomen Beate!

Beate Halsvik har nylig blitt ansatt som stipendiat i organisk syntese og legemiddelkjemi. Hun skal arbeide med syntese av marine naturstoffer og analoger av disse med professor Bengt Erik Haug som hovedveileder og førsteamanuensis Annette Bayer (UiT) som biveileder.  Beate har tatt hele utdannelsen ved UiB og leverte masteroppgave i kjemi våren 2018. Masteroppgaven omhandler syntese av noen syklopropaner til erstatning av ω-enden av Protectin D1 og ble gjort under veiledning av professor Leiv Sydnes.