Åpning av PET senteret 2.0

PET står for positronemisjonstomografi. Det er en metode for å visualisere funksjoner og biokjemiske prosesser i levande vev ved hjelp av radioaktivt merka sporstoff.  PET/CT har stor verdi innen kreftdiagnostikk og for undersøkinger av hjernen.

PET senteret ved Haukeland universitetssykehus har vært operative i ca. 10 år, men har nylig fått skiftet ut deler av utstyret sitt, samt fått nytt og spennende diagnostisk utstyr som skal brukes både til klinikk og forskning.

Dette blir synliggjort i form av åpning av «PET-senteret 2.0» og du er invitert til  en markering på tirsdag 2. april kl. 1100-1300 i PET-senterets lokalers, etasje 0 i Parkbygget ved HUS. Det blir anledning til omvisning. Påmelding innen 27. mars til senterleder ved epost Nina.kleven-madsen@helse-bergen.no eller pr tlf 55 97 76 00. Les mer om senteret her.

Etter åpningen blir det faglig seminar med variert innhold: