Test of fire alarm – Friday Aug 14, at 7 -8 am.

Til informasjon: I forbindelse med service på brannvarslingssystemet på Realfagbygget vil det på fredag den 14-08-20 bli testing av BRANNKLOKKER  i tidsrommet mellom kl. 07 – 08. Det vil være en pulserende ringing som ikke skal responderes på. Dører som står åpne på magnet vil også lukkes i dette tidsrommet. Spørsmål kan rettes til driftstelefon 55589393. Hilsen Driften v/ Svein Fosse