OPPDATERT! Finansieringsmuligheter med søknadsfrist 1. desember – posisjonering og internasjonalt samarbeid

Posisjoneringsmidler (POS-midler) for UiB-forskere som ønsker å posisjonere seg mot en fremtidig EU-søknad 

penger i stabler

Foto/ill.: Colourbox

Ramme for søknadene: Inntil 75 000 NOK.
Søknaden sendes til instituttet.
Mal for POS-søknad finnes her.

OPPDATERT: SPIRE såkornsmidler mot Forskningsrådet og andre eksterne finansieringskilder, men ikke til Horisont 2020/Horisont Europa

Årets utlysning er revidert som følge av koronapandemien.
Man kan nå søke støtte til:

• Frikjøp av forskere som jobber med søknader til NFR, Nordforsk og andre eksterne finansieringskilder (men ikke til Horisont Europa).
• Frikjøp av interne og/eller eksterne postdocs og vitenskapelige assistenter som hjelper UiB-forskere med søknadsskriving.
Merk: All frikjøp må først avklares og støttes av instituttleder før det kan søkes om støtte til dette formålet.

• Bruk av eksterne konsulenter som UiB har avtale med.
• Støtte videre arbeid med SFF-søknader fra januar – april 2021.

Utlysning knyttet til gjesteforskere er også endret slik at man nå kan søke om opphold inntil 6 mnd.

Søknaden sendes til instituttet.
Mal for SPIRE-søknad finnes her.