Cristin – Rapporteringsfrist 31. januar 2021

Rapportering av 2020 publikasjoner

Tidsfrist for rapportering av vitenskapelige publikasjoner for 2020 i Cristin er 31. januar 2021.
Rapporteringen er avgrenset til vitenskapelige artikler/oversiktsartikler, vitenskapelige bøker og vitenskapelige kapitler.

Viktig å sjekke:
At alle vitenskapelige publikasjoner for 2020 er korrekt registrert.
At det er lastet opp en fagfellevurdert fulltekstversjon av alle registrerte artikler.