Fanny Schnelles forskningsfond for kjemisk forskning – søknadsfrist 1. desember

Det er mulig å søke til Fanny Schnelles forskningsfond for kjemisk forskning. Fondet har som formål å fremme Kjemisk forskning

Fanny Schnelle anno 1915. Foto: https://en.wikipedia.org/wiki/Fanny_Schnelle

ved Universitetet i Bergen. Det bevilges i stor grad midler til utstyr for kjemisk forskning.

Man søker i søknadsportalen for Fond og legater ved UiB.

  1. Velg Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet.
  2. Ny søknad ->Tittel på søknad -> Fanny Schnelle -> Fortsett til menyen hvor man velger fondet.