L. Meltzers høyskolefond – Oppdatering for tildeling av støtte til vitenskapelige reiser og aktiviteter

Det er nå åpnet opp for at man kan søke L. Meltzers høyskolefond om inntil kr. 50 000,- i smådriftsmidler innenfor rammen av støtte til vitenskapelige reiser og aktivitet ved UiB.

Innenfor denne rammen kan man også søke om støtte til å delta på konferanser og seminarer, besøke partnerinstitusjoner, dra på feltarbeid ol.

Oppgaver/aktiviteter som møteledelse, chair, key note speaker, presentasjon av faglig arbeid (paper/poster) prioriteres.

Som før, kan man også søke til Meltzerfondet om:

Søknadsfrist 1. desember 2020.

Alle søknader skal sendes i UiBs søknadssystem for fond og legater: https://fond.app.uib.no/