Akademiaavtalen – søknadsfrist 1. desember 2020

Det er åpent for søknader til Akademiaavtalen. Søknadsfristen er 1. desember i UiBs  søknadsdatabase.

Det kan søkes om:

  1. Midler til mobilitet og faglig utveksling.
  2. Professor II-stilling.

Les mer om søknadskrierier på nettsiden til Akademiaavtalen.
Merk at søknadene skal godkjennes og forankres på instituttet, som også skal rangere søknader under  kategori 1.