Category: Møte


Seminar on high-throughput experimentation:

Room 3069 
Time: Thursday, February 16th 2017, starting at 12:15
12:15-13:00: Introductory lecture: “High throughput solutions for Chemistry, Materials Research and 
Biologics Formulation Development”
13:00-13:15: Coffee break
13:15-14:00: Presentation and discussion of some specific case study examples from various fields of
applications. In this session, the participants will have the opportunity to discuss with the speakers
about technical solutions for specific needs and applications. The priority list of the specific topics
would be organized according to the participants’ interests and requirements. Please send by email 
(Giovanni.Occhipinti@uib.no) a short description of the topic(s) you are most interested by 
Friday, February 3rd 2016 at 12:00.

Particle therapy in Bergen – Research and plans for a regional proton center.

Particle therapy has emerged as a promising treatment alternative for many cancer patient groups
and the number of facilities offering this treatment is rapidly increasing worldwide.
In Norway, a planning process for establishing this treatment has been ongoing for several years
and 1-2 centers are planned to be operational within 2022.

For more details; Today - 12.15, "The triplet", = room 3069.
Coffee, tea, and cookies will be served.
Welcome! Knute the Brute

Hvor går grensen for hva som kan beregnes?

Foredragsholder: Daniel Lokshtanov, professor, Universitetet i Bergen

Er det vanskeligere å finne en nål i en høystakk, enn å bekrefte at en nål faktisk er en nål? Er det lettere å finne høy i en høystakk med bind for øynene enn uten? Hvis man trenger å finne en nål i en høystakk, trenger man å lete gjennom hele høystakken? Disse spørsmålene er, utrolig nok, noen av de største og viktigste ubesvarte spørsmålene i informatikk, hvis den som leter er en datamaskin, nålen er en løsning på et beregningsproblem og høystakken er alt som ser ut som en løsning, men ikke er det.

7. februar 2017.  Tidspunkt: 19:00 – 22:00. Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

 

, januar 18, 2017. Category: Møte.

Fremragende underviser

excellent_teacherMN-fakultet innfører en meritteringsordning for gruppe-A undervisere i form av den pedagogiske kompetansebetegnelsen Fremragende underviser (Excellent Teaching Practitioner). Frist for første søknadsrunde er 31. januar 2017. En vellykket søknad vil medføre lønnsøkning og gir medlemskap i fakultetets pedagogiske akademi. Møt opp på informasjonslunsj på torsdag 17. november for detaljer om hva ordningen går ut på!

På Veg

påvegKomande veke fokuserer heile MN-fakultetet på studie- og karriereplanlegging: KVA SKAL DU BLI – KVA ER MÅLET MED STUDIA – KORLEIS SKAL DU NÅ MÅLET? På tysdag kl 12.30-14.30 er det programvise føredrag frå tidlegare studentar. For oss er det verdt å merke seg at

 • i Aud. 3 kl. 12.30 – 13.00, kan du høyre Inger Høstmark fortelje om korleis ho TILFELDIGVIS havna I OLJEBRANSJEN. Inger fullførte mastergrada si i organisk kjemi i november 2011 og jobbar i dag som prosessingeniør i selskapet Aibel. Ho vil fortelje om kjekke år på universitetet, om korleis kjemi har gitt ho mange moglegheiter etter studietida, om ein tidlegare jobb på VilVite med undervisning og vitenshow, og om hennar naoverande jobb hjå Aibel. Mange vil dessutan kjenne Inger frå den store, frivillige innsatsen ho har gjort i Norsk Kjemisk Selskap.
 • i Aud. 2 kl. 14.00-14.30 fortel Maria Kolnes Lie om vegen FRÅ NANOTEKNOLOGI TIL KREFTFORSKING. Etter å ha fullført mastergrad i nanovitskap hausten 2013, jobbar Maria i dag som ph.d-stipendiat i forskingsgruppa «Cellnet» på Institutt for biomedisin. Her studere ho korleis nano- og mikromiljø påverkar cellene sin respons på kreftmedisin. Maria vil fortelje om mange fine år som student i Bergen og gje eit innblikk i arbeidskvardagen sin som stipendiat.Bjørn-Grung-291x300

Det fulle programmet for På Veg finn du på her. Ein hovudattraksjon er utdelinga av Undervisningsprisen — til Bjørn GrungDette skjer på tysdag kl 1200 – møt opp nedanfor kantina! Realistutvalget grunngjev tildelinga med arbeidet og innsatsen hans på KJEM110 og vektlegg   «evne til å variera undervisninga, stadig interessant undervisning og gode og morosame historier som passer godt til undervisninga. Andre viktige hovudpunkt er blant evna hans til å motivere og engasjere elever og ikkje minst vera ein som viser og forklarar overgangen frå elev på vidaregåande til student ved eit universitet. Han fortel om gode læringsmetodar og er ein viktig motiverande faktor for å få studentane til å møte opp på 08.15-førelesingane.» Det kan ikkje vere tvil om at dette fortener ein pris!

Scenario2030 Allmøte!

Invitasjon til

Allmøte tirsdag 4. oktober kl. 14.15-15.45 i Aud 2 i Realfagbygget

Allmøtet er åpent for alle som ønsker informasjon om bakgrunnen for at dette arbeidet er igangsatt, om prosessen så langt eller som har spørsmål eller synspunkt på fakultetets organisering.

Dagsorden

 1. Fakultetets utfordringer og bakgrunn for Scenario 2030-prosessen v/ Helge K. Dahle
 2. Hva har skjedd så langt i prosessen – og hva er mulige scenarier for fremtidig organisering av fakultetet?
 3. Spørsmål – innspill – diskusjon

Finn mer informasjon her.

, oktober 4, 2016. Category: Møte.

Leftovers from this weeks info-Thursday

Most of our lunch hour went into interesting discussions about Scenario2030, and here are some keywords on subjects that only got to the outline:

 • HSE: The noisy repair work at the roof, soil hats, drains and in the light shafts will continue until week 5, 2017
 • HSE: Sound-proofing of the NMR/MRI lab is complete and has proven very effective!
 • PatentPak will soon be included with SciFinder. We have reached a deal whereby we give up Ullmann´s encyclopedia and Kemi (magazine from the Swedish chemistry soc.) and the library supplies a corresponding sum to cover the full cost of PatentPak.
 • John Georg Seland will be acting chair of the chemistry education board (programstyreleiar) for the study year 2016/17.
 • The Board of the Chemistry department recommended today that the department move forward and applies for the establishment of an integrated master program in medical technology
 • Policy change on pc’s: The department will offer a standardized stationary office pc to incoming PhD and postdoc candidates. However, if there is project funding and acceptable rationale for other choices, the department will offer a fixed-sum contribution toward alternative solutions.
 • Policy change on fixed phones: We aim to terminate fixed-phone leases for most offices used by students and staff on temporary contracts. A dedicated «phone booth» will be made available for communal use.

Lunch meeting Today: trial run at the 850 MHz

Det b2016-06-21 16.12.08lir først en kort samling i 3069 (inkl. kaffi) før vi går samlet ned til Thormøhlens gate 55A for en omvisning i det nye NNP-bygget.  Dette er en utmerket anledning til å teste det nye spektrometeret. Ta med en prøve i et standard 7″ NMR-rør og indiker hvilke eksperimenter du ønsker og eventuelle parametere så kjører vi prøven. Fra i dag og til kommende mandag vil 850 MHz spektrometeret kjøre IconNMR og vil være tilgjengelig gratis for brukere ved Kjemisk institutt. Hilsen Jarl, José og Olav

Åpen høring om strategi for digitalisering

UiB er ferd med å utvikle en generell digitaliseringsstrategi. Denne skal støtte opp om og utdype UiBs strategi ved å beskrive hvordan Universitetet i Bergen skal utnytte de mulighetene digitalisering gir for å nå våre mål og hvordan vi kan utnytte de strukturelle endringene digitalisering medfører. Et utvalg har lagt fram utkast til digitaliseringsstrategi i fem punkter: Gjennomgående digitalisert infrastruktur; Brukerorienterte digitale tjenesterr;  Det digitalt inviterende universitet;  Det administrativt selvbetjente universitet; og En kultur for endrings- og gjennomføringsevne. Alle UiB-ansatte på Nygårdshøyden er invitert til høringsmøte på torsdag 22. september kl. 1430-16, sted: Stort auditorium i Lauritz Meltzers hus (SV-bygget), Fosswinckels gate 6.

CHEMRAWN in Bergen

Today, professor Leiv Sydnes and the Chemistry department host CHEMRAWN, the standing IUPAC committee for Chemical Research Applied to World Needs. The focus of their work may be illustrated by the topics of the past few conferences that they have organized: Solid urban waste management (Rome, 2016), Herbal medicine for heath care (Dhaka, 2015) and Renewable and sustainable energy from biological resources (Kuala Lumpur, 2011). We wish them a fruitful meeting and a pleasant stay in Bergen!160630_chemrown_2

 

, juni 30, 2016. Category: Møte.
Next page →
← Previous page