Spør rektor!

rektoratSom forberedelse til rektorvalget 30.mars-5.april, blir det tirsdag 14.3 kl 13.30-15 åpent valgmøte for fakultetet med rektorkandidat Dag Rune Olsen sammen med prorektorkandidat Margareth Hagen og deres viserektorkandidater Robert Bjerknes og Oddrun Samdal. De presenterer først kort sin valgplattform (se www.olsen2017.info), og deretter blir det rom for å stille spørsmål og gi innspill til valgplattformen.

Møtet holdes i auditorium 5 i Realfagsbygget, 3.etg.