Kategori: Påminning


BTO-day tomorrow (Tuesday Feb 7)

elisabethsilden

Reminder: Tomorrow is the first Tuesday of the month, and Elisabeth from BTO will be here from 12 o´clock – at your service!

Particle therapy in Bergen – Research and plans for a regional proton center.

Particle therapy has emerged as a promising treatment alternative for many cancer patient groups
and the number of facilities offering this treatment is rapidly increasing worldwide.
In Norway, a planning process for establishing this treatment has been ongoing for several years
and  1-2 centers are planned to be operational within 2022.

For more details; Today - 12.15, "The triplet", = room 3069.
Coffee, tea, and cookies will be served.
Welcome! Knute the Brute

VISTA-midler 2017 – søknadsfrist 1. februar

Utlysninger i 2017 har frist 1. februar og 15. august
For mer informasjon:::>
VISTA calls for applications within the four priority areas:
  1. Exploration,
  2. Improved recovery,
  3. Environment
  4. Future development and operations.

VISTA encourages projects that are relevant to several of the priority areas as well as international exchange and collaboration.

CRISTIN – 31. januar er frist for registrering for 2016

De fleste vitenskapelige publikasjoner vil normalt bli overført til Cristin automatisk,  men det vil alltid være noen som mangler. Til orientering: Det er ca 10 artikler på Kjemisk institutt’s pub-vegg som ikke er registrert i Cristin! Alle forskere må derfor kontrollere i Cristin at egne publikasjoner fra 2016 er korrekt registrert.
Dette har betydning for instituttets økonomi.
Alle vitenskaplige publikasjoner for 2016 må være registrert i Cristin innen 31. januar.
Husk også å inkludere konferansebidrag av ulike kategorier, populær-vitenskaplige publikasjoner og foredrag, bidrag i dagspresse og ellers hva du finner egne poster for i Cristin!

16. januar «Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering» – et kjempenyttig temaseminar

Førstkommende mandag 16. januar kl 10.15 – 12.00 på Lille Auditorium, Høyteknologisenteret:

Antonella Zanna (Matematisk), Audrey Geffen (Bio) og Hans Flaaten (MOF) vil dele sine idéer og erfaringer med bruk av mulighetene i Mitt UiB for undervisning og vurdering.

Det første av en serie Mitt UiB – seminarer som MN vil arrangere for undervisere og studieadministrative. Dette første seminaret er åpent for alle som underviser, men vi inviterer spesielt med tanke på det pågående arbeidet med revisjon av studieprogram og emner.

Fyll inn påmeldingsskjemaet hvis du er interessert i å komme, så bestiller vi kaffe/te:

Påmeldingsskjema

Meld deg på – også om du er knakande flink til å bruke og utnytte mulighetene innenfor Mitt UiB, så skal dette seminaret være svært nyttig også for deg! – for så flink er du ikke enda

Upcoming PhD Events

December is a very busy month on the PhD horizon, and as a help for all of us to keep the overview and thus give the candidates the attention and attendance that their hard work deserves, here is the schedule:thesis-editing-hat

Dec 14 at 10.30 in Aud. II: Markus Baumann defends his thesis titled: Synthesis of bicyclic CXCR4 antagonists.

Dec 15 at 12.15 in Tripletten: Mikel Oregui Bengoechea lectures over Chemicals and fuels from marine algal biomass – status and future perspectives?

Dec 19 at 13.15 in Tripletten: Festo Kayima lectures over Constructive alignment in university teaching – what is it, and why should we care?

Dec 21 at 12:00  in Aud. II: Mikel Oregui Bengoechea defends his thesis titled: Formic acid aided catalytic lignin conversion in ethanol and water media.

Chemicals and fuels from catalytic conversion of lignin – opportunities and challenges?

This is the title that Camilla Løhre has been given for her trial lecture for the PhD degree. The lecture gives an introduction to the chemistry of catalytic conversion of lignin to high-value products for the biofuel- and chemical industry. Specifically it will address the current status of large-scale catalytic conversion of lignin and identify future perspectives.

Foto: På høyden.

Foto: På høyden.

Date: Tomorrow, Wednesday Dec 7, at 1.15 pm, at Tripletten (3069)

 

Nobelforedrag og fest!

Nobelfest2016For mange av oss er dette så nær ein Nobelpris som vi nokon gong kjem — Meld deg på NKS Bergen si førjulsfeiring av årets vinnarar av Nobelprisen i kjemi – både kjemi, god mat og godt lag i ein og same pakke!

Føredragshaldar er Dr. Mali H. Rosnes — dette lovar godt!

Tid: fredag 25. november, kl. 18:30

Stad: Rom 3069/Tripletten

Antrekk: Pent

 

Påmeldinga sender du til mailadresse: ingerhostmark@gmail.com

 

3 timers – HMS / 3h HSE seminar

Torsdag 24. november kl 9-12 vil forelesere og teknisk stab 
på Kjemisk institutt gjennomføre eit HMS-seminar med fokus 
på laboratoriepraksis.
Thursday November 24 at 9-12 am, the chemistry department 
will join in a seminar focussed on HSE-issues at the 
laboratory.

 Husker du å søke etter PENGER?

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/ 

Søknadsfrist er 1. desember, 2016

 

Ansatte (forskere) kan søke:

 

Studenter og stipendiater kan søke:

Next page →
← Previous page