Kategori: Påminning


CRISTIN – 31. januar er frist for registrering for 2016

De fleste vitenskapelige publikasjoner vil normalt bli overført til Cristin automatisk,  men det vil alltid være noen som mangler. Til orientering: Det er ca 10 artikler på Kjemisk institutt’s pub-vegg som ikke er registrert i Cristin! Alle forskere må derfor kontrollere i Cristin at egne publikasjoner fra 2016 er korrekt registrert.
Dette har betydning for instituttets økonomi.
Alle vitenskaplige publikasjoner for 2016 må være registrert i Cristin innen 31. januar.
Husk også å inkludere konferansebidrag av ulike kategorier, populær-vitenskaplige publikasjoner og foredrag, bidrag i dagspresse og ellers hva du finner egne poster for i Cristin!

16. januar «Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering» – et kjempenyttig temaseminar

Førstkommende mandag 16. januar kl 10.15 – 12.00 på Lille Auditorium, Høyteknologisenteret:

Antonella Zanna (Matematisk), Audrey Geffen (Bio) og Hans Flaaten (MOF) vil dele sine idéer og erfaringer med bruk av mulighetene i Mitt UiB for undervisning og vurdering.

Det første av en serie Mitt UiB – seminarer som MN vil arrangere for undervisere og studieadministrative. Dette første seminaret er åpent for alle som underviser, men vi inviterer spesielt med tanke på det pågående arbeidet med revisjon av studieprogram og emner.

Fyll inn påmeldingsskjemaet hvis du er interessert i å komme, så bestiller vi kaffe/te:

Påmeldingsskjema

Meld deg på – også om du er knakande flink til å bruke og utnytte mulighetene innenfor Mitt UiB, så skal dette seminaret være svært nyttig også for deg! – for så flink er du ikke enda

Upcoming PhD Events

December is a very busy month on the PhD horizon, and as a help for all of us to keep the overview and thus give the candidates the attention and attendance that their hard work deserves, here is the schedule:thesis-editing-hat

Dec 14 at 10.30 in Aud. II: Markus Baumann defends his thesis titled: Synthesis of bicyclic CXCR4 antagonists.

Dec 15 at 12.15 in Tripletten: Mikel Oregui Bengoechea lectures over Chemicals and fuels from marine algal biomass – status and future perspectives?

Dec 19 at 13.15 in Tripletten: Festo Kayima lectures over Constructive alignment in university teaching – what is it, and why should we care?

Dec 21 at 12:00  in Aud. II: Mikel Oregui Bengoechea defends his thesis titled: Formic acid aided catalytic lignin conversion in ethanol and water media.

Chemicals and fuels from catalytic conversion of lignin – opportunities and challenges?

This is the title that Camilla Løhre has been given for her trial lecture for the PhD degree. The lecture gives an introduction to the chemistry of catalytic conversion of lignin to high-value products for the biofuel- and chemical industry. Specifically it will address the current status of large-scale catalytic conversion of lignin and identify future perspectives.

Foto: På høyden.

Foto: På høyden.

Date: Tomorrow, Wednesday Dec 7, at 1.15 pm, at Tripletten (3069)

 

Nobelforedrag og fest!

Nobelfest2016For mange av oss er dette så nær ein Nobelpris som vi nokon gong kjem — Meld deg på NKS Bergen si førjulsfeiring av årets vinnarar av Nobelprisen i kjemi – både kjemi, god mat og godt lag i ein og same pakke!

Føredragshaldar er Dr. Mali H. Rosnes — dette lovar godt!

Tid: fredag 25. november, kl. 18:30

Stad: Rom 3069/Tripletten

Antrekk: Pent

 

Påmeldinga sender du til mailadresse: ingerhostmark@gmail.com

 

3 timers – HMS / 3h HSE seminar

Torsdag 24. november kl 9-12 vil forelesere og teknisk stab 
på Kjemisk institutt gjennomføre eit HMS-seminar med fokus 
på laboratoriepraksis.
Thursday November 24 at 9-12 am, the chemistry department 
will join in a seminar focussed on HSE-issues at the 
laboratory.

 Husker du å søke etter PENGER?

Søknader leveres på https://fond.app.uib.no/ 

Søknadsfrist er 1. desember, 2016

 

Ansatte (forskere) kan søke:

 

Studenter og stipendiater kan søke:

Julebord – Christmas party

Boldejur

Har du registrert feriedager? / Have you registered vacation days?

 

sunflowerSommeren er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år.

Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Du slipper også personlig oppfølging gjennom e-poster og besøk fra administrasjonen.

Fristen for registrering av sommerferie er allerede passert, så vær vennlig å prioritere dette, nå.

Utfyllende informasjon om hvordan man registrerer ferie kan du finne her: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ Har du noen spørsmål om ferie eller ferieregistrering i PAGAWEB, ta kontakt med Kristin. 


Are you ready to go?

Summer is soon upon us, and whether you are planning on spending all of it in sunny Bergen or making other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the year.

Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going on holiday. You will also be relieved from the stress of being followed up through emails and visits from the administration.

The deadline for registering the summer vacation has already passed, so please make it a priority. Further information on how to register vacation can be found here: http://pagaweb.w.uib.no/ansatte/5-ferie/ . If you have any questions regarding vacation or the registration of vacation I PAGAWEB, please contact Kristin.

 

INNSPILLSMØTE OM SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

SFU_logo_210x120_BM_FLSom mange av dere er kjent med, søker Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi i felleskap om et senter for fremragende utdanning (SFU). Søknadsfristen til NOKUT er allerede 13. mai, og den UiB-interne fristen er enda 10 dager tidligere. Søknadsutformingen skjer derfor under ganske stort tidspress!

Den bærende ideen i søknaden er å modernisere og videreutvikle den grunnleggende undervisningen i kjemi og fysikk ved å knytte den nærmere sammen med universitetets 4. samfunnsoppdrag: Innovasjon og samfunnskontakt. Arbeidsgruppen blir ledet av Geir Erland (IFT), og Kjemisk institutt er representert ved Hege Ommedal, Leiv Sydnes og Matthias Stadler.

På innspillsmøtet vil arbeidsgruppen legge frem søknaden slik den nå ser ut. De ønsker dine reaksjoner, din deltakelse og din tilbakemelding på initiativet og inviterer deg derfor til å delta på én times åpent møte.

Tid: Onsdag 20. april, kl. 12.15.

Sted:

Tidsskriftsrommet ved IFT, Allégaten 55.

Dette er viktig — møt opp!

Next page →
← Previous page