Category: Påminning


Sommerfest onsdag 21. juni

Velkommen til Kjemisk institutt sin sommerfest onsdag 21. juni kl. 19.30!

 

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammer

Red Sun Restaurant i Kong Oscars gate 4.

Det blir servert en aperitiff og litt fingermat når vi kommer. Deretter blir det hovedrett, dessert og kaffe. Drikke utover dette betaler hver og en selv. Vi tar opp bestilling på forhånd og sender til restauranten.

Påmelding på ark i resepsjonen, husk å krysse av for ønsket rett. Frist 30. mai.

Aperitif and finger food will be served at arrival. Then follows main course, dessert and coffee.  Sign up for the summer party on the list  in the reception. We pre-order the food, so do remember to register what you would like to eat as well as any allergies.

Deadline for signing up is May 30.

Har du husket å registrere feriedager? / Have you registered vacation days?

Husket alt før Påskeferien?

Påsken er like rundt hjørnet, og uavhengig av om du har tenkt å tilbringe den på fjellet i snøen, i et (helt sikkert) solfylt Bergen, eller har mer perifere planer, så er det én ting du må gjøre med én gang: Registrere ferien din i PAGA. Å registrere ferien er obligatorisk, og generelt skal all ferie tas ut hvert år. Ikke helt sikker på nøyaktig når du vil ta ferie? Registrer den uansett (du kan endre den senere), så slipper du å risikere at noen andre bestemmer når du må ta ut ferien. Utfyllende informasjon her.    Fremdeles spørsmål? Ta kontakt med Anette!

Easter vacation – Ready to go?

Easter is soon upon us, and whether you are planning on finding snow in the mountains, spending all of it in sunny Bergen or making other arrangements, there is one thing you have to do right away: Register your vacation in PAGA. It is a requirement that everyone registers their holiday, and it is the general rule that all vacation days has to be taken within the year. Not sure when you’ll be going? Register it anyway (you can change it later), and avoid running the risk of someone else deciding when you’re going on holiday. Further information here. Still questions? Please contact Anette!

 

Nyttig MN Workshop om læringsutbyte etc!

I forbindelse med revisjonen av studieplaner inviterer MN-fakultetet til workshop på onsdag den 15. februar kl 10.00 – 14.00 på seminarrommet på VilVite.excellent_teacher

Mange undervisere ved Kjemisk har sendt inn utkast til reviderte læringsutbyttebeskrivelser på sitt eller sine emner i BSc-studiet i kjemi. På denne workshop’en vil du få gode innspill til å videreutvikle utkastet ditt, spesielt med tanke på sammenhengen mellom formulering av faglige mål og egnede former for vurdering av måloppnåelse. Ivar Nordmo og Yael Harlap fra institutt for pedagogikk bidrar med kyndige innspill og nyttige utfordringer.

Påmeldingsfrist er 10. februar. Fakultetet bestiller te/kaffe og lunsj.

Alle kursansvarlige på instituttet er herved oppfordret til å melde seg på workshop’en:  Påmeldingsskjema

BTO-day tomorrow (Tuesday Feb 7)

elisabethsilden

Reminder: Tomorrow is the first Tuesday of the month, and Elisabeth from BTO will be here from 12 o´clock – at your service!

Particle therapy in Bergen – Research and plans for a regional proton center.

Particle therapy has emerged as a promising treatment alternative for many cancer patient groups
and the number of facilities offering this treatment is rapidly increasing worldwide.
In Norway, a planning process for establishing this treatment has been ongoing for several years
and  1-2 centers are planned to be operational within 2022.

For more details; Today - 12.15, "The triplet", = room 3069.
Coffee, tea, and cookies will be served.
Welcome! Knute the Brute

VISTA-midler 2017 – søknadsfrist 1. februar

Utlysninger i 2017 har frist 1. februar og 15. august
For mer informasjon:::>
VISTA calls for applications within the four priority areas:
  1. Exploration,
  2. Improved recovery,
  3. Environment
  4. Future development and operations.

VISTA encourages projects that are relevant to several of the priority areas as well as international exchange and collaboration.

CRISTIN – 31. januar er frist for registrering for 2016

De fleste vitenskapelige publikasjoner vil normalt bli overført til Cristin automatisk,  men det vil alltid være noen som mangler. Til orientering: Det er ca 10 artikler på Kjemisk institutt’s pub-vegg som ikke er registrert i Cristin! Alle forskere må derfor kontrollere i Cristin at egne publikasjoner fra 2016 er korrekt registrert.
Dette har betydning for instituttets økonomi.
Alle vitenskaplige publikasjoner for 2016 må være registrert i Cristin innen 31. januar.
Husk også å inkludere konferansebidrag av ulike kategorier, populær-vitenskaplige publikasjoner og foredrag, bidrag i dagspresse og ellers hva du finner egne poster for i Cristin!

16. januar «Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering» – et kjempenyttig temaseminar

Førstkommende mandag 16. januar kl 10.15 – 12.00 på Lille Auditorium, Høyteknologisenteret:

Antonella Zanna (Matematisk), Audrey Geffen (Bio) og Hans Flaaten (MOF) vil dele sine idéer og erfaringer med bruk av mulighetene i Mitt UiB for undervisning og vurdering.

Det første av en serie Mitt UiB – seminarer som MN vil arrangere for undervisere og studieadministrative. Dette første seminaret er åpent for alle som underviser, men vi inviterer spesielt med tanke på det pågående arbeidet med revisjon av studieprogram og emner.

Fyll inn påmeldingsskjemaet hvis du er interessert i å komme, så bestiller vi kaffe/te:

Påmeldingsskjema

Meld deg på – også om du er knakande flink til å bruke og utnytte mulighetene innenfor Mitt UiB, så skal dette seminaret være svært nyttig også for deg! – for så flink er du ikke enda

Upcoming PhD Events

December is a very busy month on the PhD horizon, and as a help for all of us to keep the overview and thus give the candidates the attention and attendance that their hard work deserves, here is the schedule:thesis-editing-hat

Dec 14 at 10.30 in Aud. II: Markus Baumann defends his thesis titled: Synthesis of bicyclic CXCR4 antagonists.

Dec 15 at 12.15 in Tripletten: Mikel Oregui Bengoechea lectures over Chemicals and fuels from marine algal biomass – status and future perspectives?

Dec 19 at 13.15 in Tripletten: Festo Kayima lectures over Constructive alignment in university teaching – what is it, and why should we care?

Dec 21 at 12:00  in Aud. II: Mikel Oregui Bengoechea defends his thesis titled: Formic acid aided catalytic lignin conversion in ethanol and water media.

Chemicals and fuels from catalytic conversion of lignin – opportunities and challenges?

This is the title that Camilla Løhre has been given for her trial lecture for the PhD degree. The lecture gives an introduction to the chemistry of catalytic conversion of lignin to high-value products for the biofuel- and chemical industry. Specifically it will address the current status of large-scale catalytic conversion of lignin and identify future perspectives.

Foto: På høyden.

Foto: På høyden.

Date: Tomorrow, Wednesday Dec 7, at 1.15 pm, at Tripletten (3069)

 

Next page →
← Previous page