Månad: juni 2017


Busy day ahead

Thursday June 29 presents quite a program at the Chem dept. At 09.00, the rescheduled (!) department council meeting begins with the long-term budget as the main topic. iselin_cecilie_salmo  Next, as previously announced in Kjemi-Nytt, at 10.30 in Auditorium 2, MSc Iselin Cecilie Salmo defends her PhD thesis titled «Modeling of Polymer Flooding at Adverse Mobility Ratio».

You may have to slip out a little bit before the end to join at the department lunch seminar at 12.15 in Tripletten (3069). This is the last Thursday chemistry seminar this semester and is given by MSc Ina Hvidsten. The seminar is over the given topic «Biosurfactants and their applications in the food industry,» and is part of the requirements that Ina will have to meet for the PhD degree. You will find the abstract here.

Gode refleksjonar etter ARK

Det kom fram mange gode vurderingar, tankar, bekymringar og konstruktive forslag i etterkant av ARK-presentasjonen på HMS-dagen vår. Takk til alle for det gode engasjementet, og ei ekstra takk til Reidun, Lisbeth og Kristin for organiseringa av dagen og kvelden. Vi kjem tilbake med ei oppsummering og ikkje minst oppfølging av framlegg til tiltak, noko som også vil krevje at vi løfter i flokk.

170621_hms_2     170621_hms_1

Takk til HVL!

Takk for Høgskulen på Vestlandet for å ta godt imot oss på HMS-dagen vår på onsdag, og spesielt STOR TAKK til Marit, Einar Georg og Geir Martin som stolt viste fram laboratorium av svært ulike karakterar men har til felles at dei opnar for spennande undervisning og forskning. Vi skulle gjerne hatt meir tid — kanskje vi får kome igjen ved eit seinare høve?

 

170621_hms_5  170621_hms_4

Masters of June

1706_mscthesesJune is a busy month when it comes to MSc graduations, for students, supervisors and examiners, but even more so for Nina and those serving on the internal reviewer board, headed by Nils Åge.  About 20 theses have been examined thus far, with still a few to go. A big Thank to all involved, and Gratulations!! to the freshly minted Masters!

Iselin Cecilie Salmo disputerer torsdag 29. juni 2017

salmo_iselin_ny_host_2011-jpg-185x201_q85_crop-scale

Avhandlingen hennes «Modeling of Polymer Flooding at Adverse Mobility Ratio».beskriver polymerflauming som ein velkjend metode for auka oljeutvinning. Polymer vert tilsett vatnet som blir injisert, noko som endrar eigenskapane til vatn og gjer det meir tjuktflytande. Dette kan resultere i høgare utvinningsgrad av olje.

Avhandlinga har lagt vekt på å forbetre forståinga  rundt mekanismane relatert til injeksjon av polymer og viser at det er naudsynt å opparbeide meir kunnskap rundt strøyming av polymerløysningar i porøse media. Doktorgradsprosjektet omfattar simuleringsstudiar av polymerflauming kor olja er mykje meir tjuktflytande enn vatn, og viser til ein akselerasjon av oljeproduksjon når polymer injiseras etter end vassflauming.

Les hele pressemeldingen her :::>

Visit Expo2017 @ Kronstad

expo-logo-172

Tomorrow, on June 14 from 10 am to 4 pm, more than 500 new engineers will present their bachelor and master projects with creative stands at Campus Kronstad. This is a great opportunity for insight into the research activities at the Faculty of Engineering and Business Administration at the Western Norway University of Applied Science (aka Høgskulen på Vestlandet).

Jan Petter goes to Gothenburg

jan_petter_hansen_ny_prefekt_webbJan Petter Hansen, former head of Department of Physics and Technology and one of the promotors for establishing nanoscience as a topic of research and education at UiB, has accepted a position as head (prefekt) of the Department for Space, Earth and Environment (SEE) at Chalmers University of Technology, Gothenburg, Sweden. Chalmers has a two-level, faculty-less organization and as of May 1, 2017 SEE is one of altogether 13 departments. While mobility among senior scientific staff is often found wanting in Norway, here is an exception. We wish Jan Petter every success in his new position!

, juni 9, 2017. Category: Person.

Lisbet Sørensen disputerer onsdag 14. juni for ph.d.-graden

lisbet_sorensenAvhandlingen hennes har tittelen “Identification and measurement of crude oil derived organic compounds bioaccumulating in early life stages of Atlantic cod (Gadus morhua) and haddock (Melanogrammus aeglefinus)”. Her demonstrerer Lisbet at hyseegg er spesielt sensitive for oljeforurensning fordi eggene har egenskaper som fører til direkte interaksjon med oljedråper i vannsøylen etter et simulert oljeutslipp. Oljedråper blir fysisk klistret til hysens eggeskall, noe som fører til økt opptak av et stort spenn av giftige oljeforbindelser i hyseembryoet. Eggeskallet til torsk har derimot ikke den samme egenskapen, og unngår derfor i større grad interaksjon med sølt olje. Begge artene blir allikevel sterkt påvirket av giftige oljeforbindelser, og observerte effekter inkluderer hjertefeil og alvorlig deformasjon av ryggrad og kranie. Les mer om avhandlingen her.

Tid og sted for disputas: Onsdag 14. juni kl. 10.30 i Auditiorium 5 (3. etg, Geovit.).

PhD seminar over given topic – today!

 MSc ISELIN CECILIE SALMO, PhD student at our department and an employee at Uni Research CIPR, delivers her trial lecture over salmo_iselin_ny_host_2011-jpg-185x201_q85_crop-scalegiven topic for the partial fulfillment of the requirements for the degree of ph. d. The lecture will be evaluated by a committee consisting of  Anne Marit Blokhus, Egil Nodland and Erwan Le Roux.

The title of her talk is How efficient is CO2 storage, and what impact can it have on climate change?

Tripletten (3069) at 12.15 today, June 8. Be there and support our PhD students!

Nanodagen

Nanodagen er eit sikkert teikn på overgangen frå vår til sommar. Årets Nano100-kull presenterer forskningsprosjekta som dei har vore med på gjennom heile våren, i form av ein open posterframsyning i vrimlearealet i 1. etasje, nedanfor kantinetrappa. Arrangementet gjekk av stabelen sist fredag, lett forkorta på grunn av nær kollisjon med masterseremonien. Vinnarar av årets posterpris blei Ranveig, Julie, og Johan – vel fortent!

Foto: Thorstein

Foto: Thorstein

 

Next page →