Skriv populært!

Vi har i det siste fått god drahjelp fra Øystein Rygg Haanæs til å presentere forskinga vår på ein måte som er tilgjengeleg for mange, sjå her og her, og Øystein har fleire historier fra Kjemisk institutt på vei. Det er flott og verdifullt, men likevel er det grenser for kor mykje éin person kan rekke på i samarbeid med dei ulike forskningsgruppene. Kva om vi sjølve kan skrive og publisere i kanalar som når eit breitt publikum i Norge? Kronikkansvarlig ved Forskning.no, Eivind Lauritsen, kjem til Bergen torsdag 16. januar 2020 kl 9-16, for å gi eit Skrivekurs for forskarar.

Slik fluorescerer en oppløsning som inneholder det nyoppdagede plantestoffet auronidin når det holdes under UV-lys. Se forsking.no! (Foto: PNAS, Helge Berland)

Målet er å sette deltakerne i stand til å skrive kronikk eller populærvitenskapelig tekst for avis, blad eller nettsteder som forskning.no og Aftenposten Viten. Alle deltakere må forplikte seg til å sende inn utkast til tekst, som vil bli gjennomgått i løpet av kursdagen. Deltakerne vil få videre oppfølging av teksten etter kurset, med sikte på publisering på forskning.no 

Deltakerne vil lære mer om:  

  • Slik gjør du en tekst interessant. 
  • Språk: Hvordan skrive enkelt om det vanskelige. 
  • Hvordan få leserne gjennom hele artikkelen? 
  • Sjangre. Kronikken, bloggen, nyhetsartikkelen. 
  • Treningsøkter og øvelser. 
  • Tilbakemelding på tilsendte tekster. 
  • Slik møter du journalister. 

Gratis lunsj inkludert. Ingen kursavgift. Spørsmål? Kontakt kommunikasjonsrådgiver Asbjørn LeirvågPåmelding her, med frist fredag 3. januar 2020 – Meld deg på no for å vere sikker på plass!