Månad: januar 2017


3D printing til nytte og glede!

3dprint_1På tampen av 2016 ble det kjøpt inn en 3D-skriver (Velleman Vertex K8400) til petroleum- og kolloidkjemi-laben i 4. etasje. Skriveren kan gi oss reservedeler til gamle instrumenter hvor deletilgangen er dårlig. Den er også egnet til å lage annet labutstyr tilpasset våre behov. Skriveren er nå montert og noen testutskrifter har blitt kjørt med stor suksess.

Til høyre er et sentrifugehode som påmontert vår Black&Decker-maskin gir en relativ sentrifugalkraft på nesten 50000 (rcf = 49700 × g), adskillig mer enn hva vår benksentrifuge kan klare (~20000 × g).3dprint_2

Om skriveren

Skriveren kan skrive ut gjenstander på ca. 20cm × 20cm × 20cm. Skriveren har ett skrivehode, som legger ut en streng av smeltet polymer, lag på lag, minste lagtykkelse er ca 50µm.

3D-Modeller

For å skrive ut en gjenstand må vi ha en 3d-modell. Denne kan lages selv i programmer som Sketchup og tilsvarende. Det finnes også mange modeller på nettet som man kan hente ned gratis, for eksempel fra Thingiverse. Programmer som fulgte med skriveren gjør modellen om til en skriverkode som skriveren forstår. Koden kan legges inn på et SD-kort, skriveren må ikke være tilkoblet PC for å skrive ut.

Lyst til å prøve?

Ta kontakt med Tore Skodvin!

Congrats, Dr. Camilla!

img_0460Last Friday, Camilla Løhre successfully defended her thesis, titled «The effect of input material pretreatment on product yield img_0456img_0457and composition of bio-oils from LtL solvolysis. A continuous process for organosolv fractionation of lignocellulosic biomass and solvolytic conversion of lignin.» Camilla seized the opportunity (not the opponent) with both hands and came out victorious.

Seminar on high-throughput experimentation:

Room 3069 
Time: Thursday, February 16th 2017, starting at 12:15
12:15-13:00: Introductory lecture: “High throughput solutions for Chemistry, Materials Research and 
Biologics Formulation Development”
13:00-13:15: Coffee break
13:15-14:00: Presentation and discussion of some specific case study examples from various fields of
applications. In this session, the participants will have the opportunity to discuss with the speakers
about technical solutions for specific needs and applications. The priority list of the specific topics
would be organized according to the participants’ interests and requirements. Please send by email 
(Giovanni.Occhipinti@uib.no) a short description of the topic(s) you are most interested by 
Friday, February 3rd 2016 at 12:00.

Student lab project in green chemistry and processes – France

The Engineering school of Organic and Inorganic Chemistry (ESCOM) in Compiègne, France, is offering internship for a chemistry candidate (undergraduate or graduate students) with strong interest in green chemistry. Basic knowledge of nanomaterials would be appreciated. Contact: Kristin Torp Skogedal, Erasmus Coordinator, Division of Student Affairs, at kristin.skogedal@adm.uib.no

New instrumentation for Flow chemistry

January 16-17 will be days to remember for the Department of Chemistry. Modern instrumentation for flow synthesis was installed and a bunch of enthusiastic users from the section of Organic Synthesis and Medicinal Chemistry received training on the new system.flowchem

This installation represents a leap from equipment invented in the era of the alchemy (the glass flask) into modern computerized flow-chemistry instrumentation. It is a highly modular and versatile system composed by several feeding pumps, reactor manifolds and thus also various types of reactors. The control and monitoring program also allows combining in-house developed and third party equipment. The instrumentation is designed, produced and delivered by Vapourtec.

Particle therapy in Bergen – Research and plans for a regional proton center.

Particle therapy has emerged as a promising treatment alternative for many cancer patient groups
and the number of facilities offering this treatment is rapidly increasing worldwide.
In Norway, a planning process for establishing this treatment has been ongoing for several years
and  1-2 centers are planned to be operational within 2022.

For more details; Today - 12.15, "The triplet", = room 3069.
Coffee, tea, and cookies will be served.
Welcome! Knute the Brute

Hvor går grensen for hva som kan beregnes?

Foredragsholder: Daniel Lokshtanov, professor, Universitetet i Bergen

Er det vanskeligere å finne en nål i en høystakk, enn å bekrefte at en nål faktisk er en nål? Er det lettere å finne høy i en høystakk med bind for øynene enn uten? Hvis man trenger å finne en nål i en høystakk, trenger man å lete gjennom hele høystakken? Disse spørsmålene er, utrolig nok, noen av de største og viktigste ubesvarte spørsmålene i informatikk, hvis den som leter er en datamaskin, nålen er en løsning på et beregningsproblem og høystakken er alt som ser ut som en løsning, men ikke er det.

7. februar 2017.  Tidspunkt: 19:00 – 22:00. Nansensenteret på Marineholmen, Thormøhlens gate 47.

 

, januar 18, 2017. Category: Møte.

VISTA-midler 2017 – søknadsfrist 1. februar

Utlysninger i 2017 har frist 1. februar og 15. august
For mer informasjon:::>
VISTA calls for applications within the four priority areas:
  1. Exploration,
  2. Improved recovery,
  3. Environment
  4. Future development and operations.

VISTA encourages projects that are relevant to several of the priority areas as well as international exchange and collaboration.

CRISTIN – 31. januar er frist for registrering for 2016

De fleste vitenskapelige publikasjoner vil normalt bli overført til Cristin automatisk,  men det vil alltid være noen som mangler. Til orientering: Det er ca 10 artikler på Kjemisk institutt’s pub-vegg som ikke er registrert i Cristin! Alle forskere må derfor kontrollere i Cristin at egne publikasjoner fra 2016 er korrekt registrert.
Dette har betydning for instituttets økonomi.
Alle vitenskaplige publikasjoner for 2016 må være registrert i Cristin innen 31. januar.
Husk også å inkludere konferansebidrag av ulike kategorier, populær-vitenskaplige publikasjoner og foredrag, bidrag i dagspresse og ellers hva du finner egne poster for i Cristin!

16. januar «Mitt UiB – nye muligheter for undervisning og vurdering» – et kjempenyttig temaseminar

Førstkommende mandag 16. januar kl 10.15 – 12.00 på Lille Auditorium, Høyteknologisenteret:

Antonella Zanna (Matematisk), Audrey Geffen (Bio) og Hans Flaaten (MOF) vil dele sine idéer og erfaringer med bruk av mulighetene i Mitt UiB for undervisning og vurdering.

Det første av en serie Mitt UiB – seminarer som MN vil arrangere for undervisere og studieadministrative. Dette første seminaret er åpent for alle som underviser, men vi inviterer spesielt med tanke på det pågående arbeidet med revisjon av studieprogram og emner.

Fyll inn påmeldingsskjemaet hvis du er interessert i å komme, så bestiller vi kaffe/te:

Påmeldingsskjema

Meld deg på – også om du er knakande flink til å bruke og utnytte mulighetene innenfor Mitt UiB, så skal dette seminaret være svært nyttig også for deg! – for så flink er du ikke enda

Next page →