Månad: april 2016


Pub-galleri!

160429_BE_opnar_artikkelvegg
160429_beundre_artikkelvegg_utsnKjemisk institutt sitt nye publikasjonsgalleri blei i dag høgtideleg opna av nestleiar Haug i nærver av mange interesserte kollegaer (Takk for oppmøtet :-)!

Her vil du få eit overblikk over forskningstema ved instituttet og samstundes kunne følgje utviklinga i den vitskaplege produksjonen vår.

Galleriet vil bli komplettert med fleire artiklar så snart underteikna mottek dei (i form av pdf) frå forfattarane. Artiklane må ha sidetal og volumnummer før dei blir hengt opp. Og ja: vi arbeider med å få på plass betre lyssetting.

Løypemelding 850MHz’en

 

160429_850MHzEtter nedkjøling først med nitrogen-gass, d160429_Olav__i_verkstadsbyggeteretter flytande nitrogen og no til slutt flytande helium, har magneten kome ned til stabil temperatur tilsvarande flytande helium. Både Jarl og Bruker sin representant er godt nøgde så langt. Det neste og kritiske steget er oppladning av den supraleiande straumsløyfa med heile 250A. Dette er planlagt å skje over 5 dagar og er allereie i gang. Då er det berre å krysse fingane for at alt går vel!

 

Innvendig framstår bygget som nytt og tiltalande, godt og funksjonelt utstyrt, og framfor alt gjennomtenkt i både stort og smått. Olav Audun har gjort ein strålande innsats i alle deler av planlegging og oppfølging av bygget, på vegne av og glede for vårt institutt og dei mange brukarane vi ønskjer velkomne frå andre institutt og institusjonar!

160429_lading_850_utsn160429_verkstadbygget_utsn

 

 

 

Dette betyr at det på tide for instituttet sine tilsette å finne ut kortaste vegen til NNP. Verkstadsbygget ligg innklemt mellom Bioblokka ved HiB og Biologisk instituttet. Tips: Gå rett gjennom kantina til HiB og sving til venstre — her ser du korleis bygget ser ut!

 

#ORG2022

utklipp_ordskyPå onsdag ble det holdt informasjonsmøte i Egget om #ORG2022. Universitetsdirektøren frykter magrere budsjetttildelinger i de kommende årene (bl.a. på grunn av det såkalte effektiviseringskuttet) og ser behov for  å effektivisere UiB-organisasjonen. Kristine Breivik som har vært sentral i bl.a. administrasjonsutviklingsprosjektet på MatNat, skal være leder for prosjektet. Hun  presenterte styringsgruppen hvor medarbeidere fra fakultet/institutt og fagforeningene er representert og som ledes av prorektor Anne Lise Fimreite. På møtet ble det  gitt klart uttrykk for at man ønsket tilbakemeldinger på små og store arbeidsoppgaver som kan effektiviseres. Det skal bli lettere å jobbe i og på tvers i organisasjonen og det skal opprettes et indre jobbmarked. Siste del av møtet var åpent for innspill og det ble mange engasjerte innlegg. Du kan følge framdriften av prosjektet her.

Endeleg er 850-MHz-magneten her!

850_på_plassSå har endeleg den nye magneten kome til Bergen og til og med inn i sin nye heim i Verkstadbygget. Jose er rimeleg godt nøgd med at alt har gått vel så langt, jfr biletetet. Ingeniøren fra Bruker reknar med å starte fylling av flytande nitrogen på mandag og helium seinere i veka. Jarl er optimist og ser for seg at den første prøven blir køyrt i siste halvdel av mai.

First-aid course

firstaidThe Department  of Chemistry in collaboration with UiB offers first aid courses in English on May 19th.  It is mandatory for all employees at the Department of Chemistry to conduct a first aid course every five years. Registration deadline is April 20th by mail to Lisbeth Glærum.

Time

0900 – 1200

Location

RFB: G3069 (3F4c)

 

INNSPILLSMØTE OM SENTER FOR FREMRAGENDE UTDANNING

SFU_logo_210x120_BM_FLSom mange av dere er kjent med, søker Kjemisk institutt og Institutt for fysikk og teknologi i felleskap om et senter for fremragende utdanning (SFU). Søknadsfristen til NOKUT er allerede 13. mai, og den UiB-interne fristen er enda 10 dager tidligere. Søknadsutformingen skjer derfor under ganske stort tidspress!

Den bærende ideen i søknaden er å modernisere og videreutvikle den grunnleggende undervisningen i kjemi og fysikk ved å knytte den nærmere sammen med universitetets 4. samfunnsoppdrag: Innovasjon og samfunnskontakt. Arbeidsgruppen blir ledet av Geir Erland (IFT), og Kjemisk institutt er representert ved Hege Ommedal, Leiv Sydnes og Matthias Stadler.

På innspillsmøtet vil arbeidsgruppen legge frem søknaden slik den nå ser ut. De ønsker dine reaksjoner, din deltakelse og din tilbakemelding på initiativet og inviterer deg derfor til å delta på én times åpent møte.

Tid: Onsdag 20. april, kl. 12.15.

Sted:

Tidsskriftsrommet ved IFT, Allégaten 55.

Dette er viktig — møt opp!

The Pope meets Leiv!

Professor Leiv K. Sydnes was involved as an organizer of and lecturer at the IUPAC conference CHEMRAWN XXI Solid Urban Waste Management, which took place in Rome, Italy April 6-8. For further details, press here.Pavemøte- amatørbilde

The day after the conference he was invited to meet the Pope after the Saturday service at Piazza San Pietro. Pope Francis is very concerned about environmental issues and just sharing of resources, and last year he hosted a high-level meeting with focus on economic inequalities and protection of the natural environment.

La oss bli flinkere til å rapportere HMS-avvik!

220px-Wet_floor_-_piso_mojadoHMS-avvik

  • er alle uønskede hendelser og/eller forhold som har ført til eller kan føre til skade på mennesker, miljø og materiell.

Ved å rapportere HMS-avvik kan du bidra til

  • at vi unngår en del uheldige eller farlige forhold
  • kartlegging som bidrar til oppklaring av årsaker
  • bygningsmessige og andre forbedringer

Eksempel:

Påfallende kjemikalielukt kan forekomme og ha ulike årsaker. Et scenario er korrosjon i avtrekkssystemet. God avviksrapportering av avgjørende for å identifisere slike forhold og eventuelt hvor problemet oppstår. Ditt bidrag er viktig!
Lenke til web-skjema for avviksrapportering ligger som eget menypunkt på Kjemi-Nytt – bruk det!