Månad: februar 2017


Karbondronninga har abdisert

Kavliprisen. Maartmannshaven, Hotel Norge Siri Lill Mannes og Mildred S. Dresselhaus (t.v.) Foto: Marit Hommedal


Foto: Marit Hommedal

Mildred Dresselhaus har gått or tida, 86 år gamal. Som vinnar av Kavliprisen i nanovitskap besøkte og sjarmerte ho Bergen i 2012. Mildred Dresselhaus er ein av dei store bidragsytarane til vår forståing av nanokarbon i mange variantar. For å få eit lite innblikk i kven ho var og kva ho fekk til, les her.

Årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai. Utlysningsteksten kan leses fra uke 12, og fra 12. april kan du opprette en søknad. I år blir følgende søknadstyper lyst ut: FRIPRO Toppforsk, forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte. Les mer herlogo_Nyn_rgb

Det er avsatt 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med start i 2018, med mål å bidra til å skape flere verdensledende forskningsmiljøer i Norge. Prosjektene som finansieres skal ha en varighet på 4-5 år, og tildelingen pr prosjekt skal være på mellom 15 og 25 mill. kroner. FRIPRO Toppforsk utgjør trinn 2 av Fellesløft III. Forskningsrådet finansierer, som tidligere, halvparten av beløpet gjennom FRIPRO og institusjonene dekker resten. Det legges opp til å benytte de samme krav, vurderingskriterier og søknadsbehandlingsprosedyre som ved trinn 1. Endelig utvelgelse av prosjekter (med karakter 6 og 7) foretas ved at universitetene velger selv blant de best rangerte prosjektene fra egen institusjon.

En rekke tematiske programmer planlegger utlysinger til samme frist – 24.mai. Dette gjelder f.eks. NANO2021.

Som kjent konkurrerer vi om forskningsmidler for å vinne, ikke for å delta. Det er viktig at søknadene som vi sender inn, er så gode at de kan nå helt opp. Instituttledelsen ønsker å bidra på ulike vis til dette, bl.a. ved å initiere til koordinerte prosesser der dette kan være nyttig.

nanoBergen online

The nanoBergen research community presents itself at the great new website created by Christian Totland. torejeol-800x514Among the tasty tidbits you will find the winning entry in JEOL’s SEM image contest, entered by Tore Skodvin and Irene Heggstad. Please visit and get inspired by nanoBergen!

FORNY2020 verifiseringsmidler

BTO informerer om at det nå er mulig å søke om FORNY2020 verifiseringsmidlerForskere med aktuelle prosjekter må ta kontakt med BTO så snart som mulig og innen 8. Mars for innledende prosjektdiskusjoner. Mer info herHusk også at tirsdag 6. mars er BTO-dag på KI– da er Elisabeth her. Hun vil gjerne diskutere mulige FORNY-søknader!

170221_forny

KjemiNytt.b anniversary today!

birthdayhatToday it is one year since the first posting on KjemiNytt.w.uib.no. The total number of posts has reached 122, approaching 3 postings per working week. The number of visitors is not bad but can afford growth. visit_kjeminytt

Presentasjon av utviklingsplan for Realfagsbygget – førstkommende fredag

Eiendomsavdelingen har koordinert utarbeidelse av en overordnet utviklingsplan for Realfagbygget. Fredag 24. februar presenteres hovedtrekkene i planen for brukere av bygget. Du er velkommen til å delta — møt opp i Auditorium 3 kl 13.00!

rfb

Associate professor position at the Department of Chemistry

Associate professors in bioinformatics – up to five positions

UiB has established the Computational Biology Unit (CBU) as a centre for research and education within the field of bioinformatics. CBU hosts research groups from multiple linked departments at the faculties of mathematics and natural sciences and medicine and odontology.

With support from the Bergen Research Foundation, CBU will be strengthened with five new group leader positions. The ambition is to boost bioinformatics and computational life science research and education at UiB – through a strong centre with critical mass at the CBU and through tight collaboration with linked UiB departments. The five positions are announced as associate professor («førsteamanuensis») posts, each within one of 5 linked departments one of which is the Department of Chemistry.

For the full ad, see JobbNorge.

The Department of Chemistry (http://www.uib.no/en/kj) is engaged in research on a wide range of topics within basic and applied chemistry and plays a pivotal role in research-based study programs in chemistry, pharmacy, medical technology, nanoscience and -technology, process- and petroleum technology, energy technology, environmental studies, and teacher’s education. The department hosts the Norwegian National NMR Platform and is presently acquiring specialized instrumentation for metabolomics studies.

We seek candidates with a demonstrated preference for molecular and structural concepts and models in their research and a strong track record in cheminformatics, metabolomics or computational chemistry. Documented experience and interests for methods development is an advantage, as is an interest and talent for applying their methods to real-world problems. The successful applicant must show ability and willingness to develop a line of research that interacts constructively with one or several ongoing activities at the Department of Chemistry. The department would in particular like to develop such interactions with activities within design of bioactive molecules and metabolomics studies.

For more information, see www.cbu.uib.noor contact Head of Department, prof. Knut Børve (knut.borve@uib.no, phone +47 55 58 33 65) or Director of CBU, prof. Inge Jonassen (inge.jonassen@uib.no, phone +47 55 58 47 13).

Say hello to Davide and Matteo!

 

matteo-faltraccodavide Davide Cirillo and Matteo Faltracco have a lot in common. They have both joined the department very recently as new PhD students working on projects that are parts of PET3D “PET imaging in Drug Design and Development”, funded by European Commision under the H2020 – MSCA–ITN–2015 program (Marie Skłodowska-Curie Action, Innovative Training Network) and are being supervised by Hans-René Bjørsvik. Moreover, they are both Italian and actually were class mates during high school! While both projects are focused on making new PET tracers, Matteo’s is about synthesis and functionalization of small molecules based on 2-nitro imidazole scaffold, whereas Davide aims to synthetize radiolabeled derivatives of Sulfasalazin (an inhibitor of Xc-antiporter).

Studentbarometeret tar temp’en på BSc-utdanninga i kjemi

Studentbarometeret er oppdatert med 2016-data. For BSc-programmet i kjemi kan vi notere ein fin framgang i dei fleste kategoriar samanlikna med 2014. Eit unnatak er yrkesrelevans, som truleg speglar reduksjonen i petroleumsrelaterte arbeidsplassar. Samanlikna med andre kjemiske bachelorutdanningar, kjem vi ut omlag på gjennomsnittet, bortsett frå for indeksen Inspirasjon. Våre lærarar er tydelegvis meir stimulerande, utfordrande og motiverande enn kjemilærarar flest! Du finn fleire detaljar her.

studiebar_bsckjemi_1

 

 

 

studiebar_bsckjemi_2

Interesting perspectives on BioFuel

Timg_0477he previously announced half-day seminar on the future of Norwegian biofuel featured a number of interesting talks, with highlights including economical perspectives by Gunnar Eskeland (NHH), the ongoing phasing-in of biofuel in the aviation industry (by the head of Avinor Flesland, Aslak Sverdrup), and research perspectives given by our own Tanja Barth, heavily supported by some of her team members (picture)!

One important take-home message is that Avinor aims to invest 100 MNOK in jet biofuels (2013-2022) and is very much interested in fruitful collaboration with academia and other stakeholders. The work programs for the last leg of Horizon2020 is about to be finalized, with the declaration of intent for renewable fuels for transport and bioenergy made available here. There is large demand for nice chemistry, and our NCP, Tor Ivar Eikaas, states that 60% of the total H2020-funding within this theme is saved for last three years (2018-20).

Next page →