Månad: mai 2017


Ny luft på vei

kjerneboringArbeidet med nytt ventilasjonsanlegg for 4 nye avtrekkskap til 2.dre etasje er no godt i gang. Det skal bli to nye skap på Erwan sitt laboratorium og to nye skap på laboratoriet som Leif har disponert så langt. I tillegg skal det gjerast mindre arbeid på eksisterande anlegg i 3 etg. for tilknyting av 3 punktavsug.

kjerneboring2Dette vil tidvis gi noko støy, sjølv om det mest bråkete arbeidet (kjerneboringa) skjer utanfor undervisningstid (16:00 – 09:00 evt. i helger).

Klassifisering av kjemikalier: Kast eller Merk!

width_400I 2011 blei det innført nytt system for faremerking av kjemikaliar, sams for alle land. Kort fortalt skulle dei (gamle) oransje faremerka gradvis bytast ut med kvite faremerke med raud kant, jamfør figuren. I tillegg vart ein del symbol/piktogram endra, og det kom nye reglar om klassifisering, merking og emballering av kjemikaliar.

Ved utgangen av mai månad kan ordet «gradvis» strykast ut — frå 1. juni er det kun det nye regelverket for klassifisering og merking av kjemikaliar (CLP) som gjeld. Dette har konsekvensar for oss. Kjemikaliar som er innkjøpt etter 2010, vil alt ha korrekt merking.  For kjemikaliar som er eldre enn frå 2011, har vi to val: anten (1) å kaste kjemikaliet i tråd med gjeldande reglar, eller (2) å merke kvar behaldar med nye faresetningar og nye piktogram.

Til (1): Dette er eit glimrande høve til å sanere i kjemikalielageret – Bruk han!

Til (2): Nye merkelappar får du hos Lisbeth. Lukke til!

Legg merke til at ny merking skal på plass snarast og må følgjast opp av romansvarleg. Dette vil bli tema på førstkomande vernerunde.

Spørsmål? Ta kontakt med Lisbeth!

width_640-height_311-mode_max-anchor_middlecenter

Sommerfest onsdag 21. juni

Velkommen til Kjemisk institutt sin sommerfest onsdag 21. juni kl. 19.30!

 

16839352-handyman-dog-work-in-progress-with-jackhammer-stock-photo-dog-hammer

Red Sun Restaurant i Kong Oscars gate 4.

Det blir servert en aperitiff og litt fingermat når vi kommer. Deretter blir det hovedrett, dessert og kaffe. Drikke utover dette betaler hver og en selv. Vi tar opp bestilling på forhånd og sender til restauranten.

Påmelding på ark i resepsjonen, husk å krysse av for ønsket rett. Frist 30. mai.

Aperitif and finger food will be served at arrival. Then follows main course, dessert and coffee.  Sign up for the summer party on the list  in the reception. We pre-order the food, so do remember to register what you would like to eat as well as any allergies.

Deadline for signing up is May 30.

Oppussing av Kjem110-lab

Foto: Marit

Foto: Marit

Undervisningslaboratoria våre i 4. etasje har lenge sett svært nedslitne ut, med tapeten på vei ned frå veggene. Det er naturlegvis ikkje kjekt at dette blir fokus i det første møtet som nye studentar får med eksperimentell kjemi. Samstundes er inventaret på i Kjem110-laboratoriet freda, slik at det er ein omstendeleg prosess å føreta naudsynt vedlikehald. I fjor sommar gjennomførte EIA oppussing av A-delen av Kjem110-labben, og det har no blitt klart at sommarpausen vil bli brukt til tilsvarande oppussing av B-delen. Hjelper det å pusse opp? Sjekk sjølv – i før/etter-biletet! Takk til EIA!

Riktig god 17. mai! Happy May 17th!

Riktig god 17. mai feiring til alle på Kjemisk institutt!

(c) Colorbox

(c) Colorbox

Universitetsleiinga oppfordrar både tilsette og studentar til å delta i hovudprosesjonen 17. mai. Oppstilling seinast kl. 10.15 i kolonne 3 på Koengen. Uansett om du følgjer oppfordringa eller ikkje – utsiktene til ein føremiddag med sol er gode – nyt dagen og Bergen!

Summer time

Starting today and lasting until September, 14, the regular working hours for the administrative and technical staff is 8 am to 3 pm (0800-1500). A practical consequence is that the Chemistry Office closes at 3 pm.sunflower

Påmeldingsfrist for Mastersermonien I DAG

img_0044Fakultetet har etablert en fin tradisjon for å feire studenter som har fullført/kommer til å fullføre en mastergrad ved fakultetet studieåret 2016/2017. Programmet inneholder høytidelig feiring av alle kandidatene, taler og et musikalsk innslag. Etter seremonien blir det enkel servering.  Både kandidatene og deres veiledere ønskes varmt velkommen til mastersermoni i Universitetsaulaen fredag 2. juni kl. 14.00. Påmelding skjer her. Frist for påmelding er idag – så her er det viktig å handle! Fullstendig program blir sendt på e-post til alle påmeldte.

masterseremoni-2-kjemi-og-nano-10062016

 

Viktig vedtak i Fakultetsstyret

okonomiI møte 4. mai vedtok Fakultetsstyret at det skal opprettes en sentralisert økonomienhet med økonomifaglig styringslinje til fakultetsdirektøren. Den nye enheten vil primært omfatte alle økonomimedarbeidere som i dag har arbeidsplass ved de enkelte instituttene, og vil fordeles over to likeverdige noder (Realfagbygget og Marineholmen).  Det taes sikte på etablering og oppstart av ny enhet fra 1. september 2017. Mer informasjon.

Svele vs Waffles

sveleDear Chemists – This Friday is Svele-Friday, rather than Waffle-Friday. Svele is the traditional treat that made ferry crossings in the North-West something to look forward to. Inger Johanne will take her old-school takke (aka comal) back into business – and you are welcome to sample the result. Is svele better than waffles? You can be the judge of that!

Populært om vegen frå mikroalgar til polymerar

I desse søknadstider kpodcastan det vere interessant å orientere seg i forhald til ulike kanalar for å formidle vitskap – antan det er til ekspertar eller populærvitskapleg formidling. Eit døme på det siste kan du finne i denne lydmontasjen ( podcast), kor Vidar Jensen gir ei enkel innføring i Idélab-prosjektet sitt. Dersom du også vil ha bilete til forteljinga, kan du ta nettlesaren hit.

Next page →